News about the Irish & Irish American culture, music, news, sports. This is hosted by the Irish Aires radio show on KPFT-FM 90.1 in Houston, Texas (a Pacifica community radio station)

April 13, 2006

IRA Easter Message

To Index of Monthly Archives
To April Index
To Get RSS Feed for Irish Aires News click HERE
(Paste http://irishaires.blogspot.com/atom.xml into a News Reader)
To receive this news via email, click
HERE.
No Message is necessary.
----


http://www.sinnfeinnews.com

IRA Easter message

Teachtaireacht na Cásca 2006: Dualgas ar Rialtas Átha Cliath

IRA remains committed to ideals of Proclamation

"This Easter marks the 90th anniversary of the 1916 Rising,
a turning point in the history of Ireland.

Irish republicans remember with pride those who gave their
lives that extraordinary Easter and the leaders executed in
the weeks that followed.

The leadership of Óglaigh na hÉireann extends solidarity to
the families of all of our patriot dead from every
generation and in particular those from this phase of
struggle.

We send solidarity greetings to our imprisoned comrades and
their families.

This year we also commemorate the valiant prison Hunger
Strike of 1981. Ten brave men - freedom fighters and
patriots - died. Their legacy and that of Frank Stagg and
Michael Gaughan, lives on and their fortitude and courage
continues to inspire.

Following our statement of July 28 last year, IRA
Volunteers have adhered, in the spirit and the letter, to
the decisions and instructions outlined by the leadership.

We commend the discipline of our Volunteers and salute
their commitment.

The IRA has no responsibility for the tiny number of former
republicans who have embraced criminal activity. They do so
for self-gain. We repudiate this activity and denounce
those involved.

The IRA remains committed to the peace process. Our
decisions and actions of last July and September are proof
of that.

The leadership of Óglaigh na hÉireann believes that it is
possible to achieve the republican goal of a united Ireland
through the alternative route of purely peaceful and
democratic means.

We know that many republicans are frustrated and angry at
the positions taken up by the two governments over the last
year. However, in our view, the will of the people is to
see advances in the political process.

The onus is on the two governments and the political
parties to ensure that this happens. The Irish Government
in particular has a duty to see beyond the current phase of
the process. Its responsibility is to promote an end to
partition and to create the conditions for the unity and
independence of Ireland.

The IRA is fully committed to the ideals and principles of
the Proclamation of Easter 1916.

We urge maximum unity in the time ahead.

Beirigí bua."

"I mbliana céiliúraímid comóradh 90 blian d'Éirí Amach na
Cásca, am cinniúna i stair na hÉireann.

Cuimhníonn poblachtánaigh Éireannach le bród agus l'ómós,
iad siúd a thug a mbeatha tráth na Cásca cinniúna sin ach
go spéisialta na cinnirí a chuireadh chun báis ag Gall i
gcaitheamh na seachtainí beaga tar éis Seachtain na Cásca.
Faireann ceannaireachht Óglaigh na hÉireann
dlúthpháirteachas do theaghlaigh na tírgráthóirí calma
uilig a thug a mbeatha ar son saoirse na hÉireann in achán
glún ach go háiríthe ár gcomradaíthe a fuair bás sa
tréimhse coimhlinte is déanaí.

Scolaimid beannachtaí agus guímid gach ráth ar ár gcuid
phearsanra atá faoi ghlás ag Gall agus ar a gclainne siúd
freisin. I mbliana fosta cuimhnímis agus comóraimís Stailc
Ocrais 1981. Fuair deichniúr cróga, trodairí saoirse agus
tírgráthóirí bás. Maireann oidhreacht s'acú agus oidhreacht
Frank Stagg agus Michael Gaughan beo agus tugann a gcuid
díongháilteacht agus crógacht ionspioráid dúinn ar fad.

Ó éisíodh ráiteas Óglaigh na hÉireann ar an 28ú Iúil na
bliana seo cáite chloí Óglaigh s'againne go dlúth le
spioráid agus le briathra an ráitis sin agus cloí said leis
na cionníolacha agus na treoir uilig a tugadh dóibh.
Séanann ceannaireacht Óglaigh na hÉireann na bréaga agus na
líomhainti gan bhúnus a táthar a gcraobhscaoileadh ag ár
naimhde. Molaimid ár gcuid Óglach as a rialbheas agus
seasmhacht.

Níl Óglaigh na hÉireann freaghach ar bhealach ar bith as an
fhíormhionlach d'iár phoblachtánaigh a d'imigh le
coirpeachas. Rinne siad amhlaidh da thoradh féinsuime
séanaimid iad agus a gcuid gníomhaíochta agus cáinimid iad.

Tá Óglaigh na hÉireann dlúite don phróiseas síochána ar
fad. Fíoraíonn ár gcuid gníomhnaíochta agus ár gcuid cinní
sin. Creideann ceannaireacht Óglaigh na hÉireann gur féidir
an sprioc poblachtach: Éireann athaontaíthe a bhaint amach
le gniomhnaíochta síochánta agus daonláthacha amháin.
Tuigimid go bhfuil frustrachás agus fearg nach beag ar go
leor poblachtánaigh mar gheall ar an seasamh atá glachta ag
an dá rialteas le bliain anuas. Bíodh sin amhlaidh sé ár
mbarúil gurb é mian an phobail dul chun tosaigh a fheiceaíl
sa phroiseas síochána. Tá an fhreagracht ar an dá rialtas
agus na páirtíthe polaitiúla cinntiú go dtarlaíonn an dul
chun cinn sin.

Tá freagracht uathúil ar rialtas Átha Cliath féachaint chun
tosaigh agus noís fáide anon na an tréimhse reatha sa
phroiseas. 'Sé freaghacht agus dualgas s'acú coinníollacha
a cothú agus a cruthú a cuireann deireadh leis an
críochdheighilt agus a cuireann aontas agus neamhspleachas
na tíre i gcrích.

Ta ceannaireacht Óglaigh na hÉireann tíománta go h-iomlán
do bhunfhealsúnacht Forógra 1916.

'Sé an rud is tabhachtaí san am atá le teacht ná go leanfar
leis an aontas a tháispeán poblachtánaigh chuige seo.

Beirigí bua."

P.O'Neill,

Irish Republican Publicity Bureau,
Dublin.

----
To Index of Monthly Archives
To April Index
To Get RSS Feed for Irish Aires News click HERE
(Paste http://irishaires.blogspot.com/atom.xml into a News Reader)
To receive this news via email, click
HERE.
No Message is necessary.
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?